Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM681F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Ostrov u Macochy
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 03.11.2021 10:50
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 24.04.2019
Předkladatel: MěÚ Blansko, odbor stavební úřad
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM681F_zadani.pdf (586 kB) - 25.04.2019 13:57:50
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 22.05.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM681F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (221 kB) - 27.05.2019 16:20:33
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Mertl Alexandr Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM681F_vyhodnoceni.pdf (19025 kB) - 10.09.2021 13:55:07
Text Hodnocení Natura 2000: JHM681F_Natura.pdf (6503 kB) - 10.09.2021 13:55:07
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 01.11.2021
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM681F_stanoviskoSEA.pdf (297 kB) - 03.11.2021 10:50:02
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: