Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: LBK001Q
Název: Obsah 5. změny územního plánu Ralsko
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 10.10.2019 09:18
Předkladatel: Městský úřad Ralsko
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 18.03.2019
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: LBK001Q_navrh_textNavrhu.pdf (1848 kB) - 10.10.2019 09:16:03
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: LBK001Q_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (235 kB) - 10.10.2019 09:16:03
Datum veřejného projednání: 20.08.2019
Informace o místě a času veřejného projednání: LBK001Q_vp_informace.pdf (604 kB) - 10.10.2019 09:02:05
Text návrhu změny: LBK001Q_vp_textNavrhu.pdf (15464 kB) - 10.10.2019 09:02:05
Posuzovatel SEA: Kovář Roman Dr., Ing.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: LBK001Q_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (8107 kB) - 10.10.2019 09:02:05
Text stanoviska DOSS k návrhu změny: LBK001Q_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (407 kB) - 10.10.2019 09:18:03
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 10.09.2019
Stanovisko k návrhu změny: Souhlasné
Informace o stanovisku: LBK001Q_stanovisko_informace.pdf (438 kB) - 10.10.2019 09:07:32
Text stanoviska: LBK001Q_stanovisko_textStanoviska.pdf (438 kB) - 10.10.2019 09:07:32
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: