Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK119F
Název koncepce: Územní plán Dolní Benešov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 06.06.2019 08:23
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 14.09.2015
Předkladatel: Městský úřad Hlučín
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK119F_zadani.PDF (379 kB) - 15.10.2015 09:26:00
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 13.10.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK119F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (126 kB) - 15.10.2015 09:28:20
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 16.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 30.06.2017
Posuzovatel: Žídková Pavla Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK119F_navrh.pdf (1723 kB) - 04.07.2017 08:10:13
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK119F_vyhodnoceni.pdf (9918 kB) - 04.07.2017 08:10:13
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 08.08.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK119F_stanoviskoSEA.pdf (570 kB) - 06.06.2019 08:19:26
Datum veřejného projednání: 02.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 09.08.2018
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 04.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 11.06.2019
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK119F_infoVP.pdf (612 kB) - 06.06.2019 08:22:30
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: MSK119F_infoOpakVP.pdf (592 kB) - 06.06.2019 08:22:30