Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP005J
Název: Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2020 09:04
Předkladatel: Pardubický kraj
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace: https://www.pardubickykraj.cz/aktualizace-c-3-zasad-uzemniho-rozvoje-pk
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 28.02.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP005J_navrh_textNavrhu.pdf (329 kB) - 08.01.2020 14:47:58
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP005J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (265 kB) - 08.01.2020 14:47:58
Datum veřejného projednání: 17.01.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP005J_vp_informace.pdf (113 kB) - 08.01.2020 12:15:55
Text návrhu aktualizace: MZP005J_vp_textNavrhu.zip (64978 kB) - 09.01.2020 13:57:54
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP005J_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (2052 kB) - 09.01.2020 13:57:54
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP005J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (248 kB) - 24.01.2020 13:13:52
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska: 24.06.2020
Stanovisko k návrhu aktualizace: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP005J_stanovisko_informace.pdf (169 kB) - 25.06.2020 09:03:08
Text stanoviska: MZP005J_stanovisko_textStanoviska.pdf (254 kB) - 25.06.2020 09:03:08
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: 25.08.2020
Schválená aktualizace: MZP005J_schvalenaAktualizace_schvalenaAktualizace.pdf (41 kB) - 21.09.2020 09:04:17