Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP006J
Název: Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání návrhu aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 03.03.2020 10:39
Předkladatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=160
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 11.01.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP006J_navrh_textNavrhu.pdf (1295 kB) - 21.01.2020 09:40:54
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP006J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (141 kB) - 21.01.2020 09:40:54
Datum veřejného projednání: 25.02.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP006J_vp_informace.pdf (307 kB) - 21.01.2020 09:45:45
Text návrhu aktualizace: MZP006J_vp_textNavrhu.zip (13801 kB) - 21.01.2020 09:45:45
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., PhD. (Kubešová)
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP006J_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (31815 kB) - 21.01.2020 09:45:45
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Posouzení Natura 2000: MZP006J_vp_textHodnoceniNatura.zip (5543 kB) - 21.01.2020 09:45:45
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP006J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (154 kB) - 03.03.2020 10:39:54
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: