Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP023J
Název: Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 17.01.2023 15:03
Předkladatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 09.06.2021
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP023J_navrh_textNavrhu.pdf (520 kB) - 04.01.2023 08:22:33
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP023J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (137 kB) - 04.01.2023 08:22:33
Datum veřejného projednání: 09.08.2022
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP023J_vp_informace.pdf (126 kB) - 04.01.2023 08:30:45
Text návrhu aktualizace: MZP023J_vp_textNavrhu.7z (114697 kB) - 04.01.2023 08:30:45
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP023J_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.7z (29810 kB) - 04.01.2023 08:30:45
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Posouzení Natura 2000: MZP023J_vp_textHodnoceniNatura.7z (28276 kB) - 04.01.2023 08:30:45
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP023J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (186 kB) - 04.01.2023 08:30:45
Text stanoviska DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP023J_vp_textStanoviskaDOSSKRozhodnuti.pdf (71 kB) - 04.01.2023 08:30:45
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska: 17.01.2023
Stanovisko k návrhu aktualizace: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP023J_stanovisko_informace.pdf (76 kB) - 17.01.2023 15:03:59
Text stanoviska: MZP023J_stanovisko_textStanoviska.zip (2111 kB) - 17.01.2023 15:03:59
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: