Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP032G
Název: Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 07.12.2020 06:43
Předkladatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 13.03.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP032G_navrh_textNavrhu.pdf (538 kB) - 14.03.2018 08:37:54
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP032G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (240 kB) - 14.03.2018 08:37:54
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP032G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (79936 kB) - 22.07.2019 11:04:50
Text Posouzení Natura 2000: MZP032G_posouzeni_textHodnoceniNatura.zip (30181 kB) - 22.07.2019 11:04:50
Text návrhu ZÚR: MZP032G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (174678 kB) - 22.07.2019 11:04:50
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP032G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (160 kB) - 22.07.2019 11:04:50
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu ZÚR: MZP032G_mezistatni_informace.zip (518 kB) - 27.04.2020 08:51:48
Vyjádření dotčeného státu: MZP032G_mezistatni_vyjadreniDotcenehoStatu.pdf (185 kB) - 27.04.2020 08:51:48
Datum vydání stanoviska: 03.03.2020
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP032G_stanovisko_informace.pdf (90 kB) - 27.04.2020 08:53:38
Text stanoviska: MZP032G_stanovisko_textStanoviska.pdf (142 kB) - 27.04.2020 08:53:38
Datum veřejného projednání: 26.11.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP032G_VP_informace.pdf (149 kB) - 23.11.2020 11:07:58
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP032G_VP_textUpravenehoNavrhu.7z (8456 kB) - 23.11.2020 11:07:58
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP032G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (3428 kB) - 23.11.2020 11:07:58
Text upraveného Posouzení Natura 2000: MZP032G_VP_textHodnoceniNatura.pdf (1929 kB) - 23.11.2020 11:07:58
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP032G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (199 kB) - 07.12.2020 06:43:13
Podstatná úprava ZÚR: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: