Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP037G
Název: Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 24.08.2020 18:02
Předkladatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 11.02.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP037G_navrh_textNavrhu.pdf (464 kB) - 14.11.2019 15:11:53
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP037G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (183 kB) - 14.11.2019 15:11:53
Posuzovatel SEA: Dušková Pavla Mgr.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Macháček Milan RNDr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP037G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (143884 kB) - 14.11.2019 15:18:06
Text Posouzení Natura 2000: MZP037G_posouzeni_textHodnoceniNatura.zip (3136 kB) - 14.11.2019 15:18:06
Text návrhu ZÚR: MZP037G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (22684 kB) - 14.11.2019 15:18:06
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP037G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (158 kB) - 14.11.2019 15:18:06
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu ZÚR: MZP037G_mezistatni_informace.zip (565 kB) - 22.01.2020 15:12:09
Vyjádření dotčeného státu: MZP037G_mezistatni_vyjadreniDotcenehoStatu.pdf (49 kB) - 22.01.2020 15:12:09
Datum vydání stanoviska: 03.02.2020
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP037G_stanovisko_informace.pdf (100 kB) - 05.02.2020 09:19:02
Text stanoviska: MZP037G_stanovisko_textStanoviska.pdf (444 kB) - 04.02.2020 15:48:21
Datum veřejného projednání: 09.06.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP037G_VP_informace.pdf (400 kB) - 12.05.2020 14:45:25
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP037G_VP_textUpravenehoNavrhu.pdf (44 kB) - 13.05.2020 11:13:12
Text upraveného Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP037G_VP_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (44 kB) - 13.05.2020 11:13:12
Text upraveného Posouzení Natura 2000: MZP037G_VP_textHodnoceniNatura.pdf (44 kB) - 13.05.2020 11:13:12
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP037G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (156 kB) - 12.06.2020 21:52:16
Stanovisko DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP037G_VP_textStanoviskaRozhodnutiNamitky.pdf (137 kB) - 24.08.2020 18:02:01
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 17.09.2021