Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP222K
Název koncepce: Strategie rozvoje cestovního ruchu Pardubického kraje 2016 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2016 12:45
Předkladatel: Pardubický kraj
IČO předkladatele: 70892822
Datum zveřejnění: 16.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.08.2015
Text oznámení: MZP222K_oznameni.zip (4961 kB) - 13.07.2015 16:26:09
Informace o oznámení: MZP222K_infOznam.pdf (228 kB) - 13.07.2015 16:26:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP222K_infZjistovaci.pdf (195 kB) - 19.08.2015 11:12:55
Závěr zjišťovacího řízení: MZP222K_zjistovaci.pdf (227 kB) - 19.08.2015 11:12:55
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP222K_vyhodnoceni.zip (9076 kB) - 30.11.2015 09:37:51
Návrh koncepce: MZP222K_navrh.pdf (9402 kB) - 30.11.2015 09:37:51
Informace o návrhu koncepce: MZP222K_infNavrh.pdf (117 kB) - 30.11.2015 09:37:51
Datum veřejného projednání: 17.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 22.12.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP222K_infVP.pdf (99 kB) - 03.12.2015 10:32:36
Zápis z veřejného projednání: MZP222K_zapisVP.zip (6569 kB) - 28.12.2015 07:40:55
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP222K_infStanovisko.pdf (68 kB) - 19.01.2016 12:45:57
Text stanoviska: MZP222K_zaverStan.pdf (170 kB) - 19.01.2016 12:45:57
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: