Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PAK162F
Název koncepce: Změna č. 1 Územního plánu Dříteč
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 24.06.2016 13:15
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 02.02.2015
Předkladatel: Magistrát města Pardubice, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
IČO předkladatele: 00274046
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: PAK162F_zprava.pdf (418 kB) - 13.01.2017 12:48:27
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 26.02.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: PAK162F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.doc (54 kB) - 13.01.2017 12:58:28
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Text  návrhu (ÚP): PAK162F_navrh.pdf (6484 kB) - 13.01.2017 13:13:48
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PAK162F_vyhodnoceni.pdf (4929 kB) - 13.01.2017 13:13:48
Text Hodnocení Natura 2000: PAK162F_Natura.pdf (3932 kB) - 13.01.2017 13:13:48
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 24.06.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: PAK162F_stanoviskoSEA.doc (155 kB) - 24.06.2016 13:15:39
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: