Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: STC002Q
Název: Milešov - návrh změny č. 1 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 28.07.2020 12:12
Předkladatel: MěÚ Sedlčany
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 28.11.2018
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: STC002Q_navrh_textNavrhu.pdf (1525 kB) - 26.05.2020 13:43:35
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: STC002Q_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (545 kB) - 26.05.2020 13:42:37
Datum veřejného projednání: 19.05.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: STC002Q_vp_informace.pdf (267 kB) - 26.05.2020 13:46:00
Text návrhu změny: STC002Q_vp_textNavrhu.pdf (972 kB) - 26.05.2020 13:46:00
Posuzovatel SEA: Pešková Hana Ing.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC002Q_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (2683 kB) - 26.05.2020 13:46:00
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 22.07.2020
Stanovisko k návrhu změny: Souhlasné
Informace o stanovisku: STC002Q_stanovisko_informace.pdf (443 kB) - 28.07.2020 12:12:11
Text stanoviska: STC002Q_stanovisko_textStanoviska.pdf (443 kB) - 28.07.2020 12:12:11
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: