Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: STC003Q
Název: Štětkovice - návrh změny č. 4 ÚPO
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 28.07.2020 12:11
Předkladatel: MěÚ Sedlčany
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: STC003Q_navrh_textNavrhu.zip (1775 kB) - 26.05.2020 13:51:33
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: STC003Q_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (589 kB) - 26.05.2020 13:48:44
Datum veřejného projednání: 16.06.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: STC003Q_vp_informace.pdf (268 kB) - 26.05.2020 13:52:36
Text návrhu změny: STC003Q_vp_textNavrhu.pdf (363 kB) - 26.05.2020 13:52:36
Posuzovatel SEA: Dřevíkovský Jan Ing.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC003Q_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (774 kB) - 26.05.2020 13:52:36
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 20.07.2020
Stanovisko k návrhu změny: Souhlasné
Informace o stanovisku: STC003Q_stanovisko_informace.pdf (423 kB) - 28.07.2020 12:11:14
Text stanoviska: STC003Q_stanovisko_textStanoviska.pdf (423 kB) - 28.07.2020 12:11:00
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: