Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: STC004Q
Název: Zaječov - změna č. 3 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2020 08:45
Předkladatel: Středočeský kraj
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 19.08.2019
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: STC004Q_navrh_textNavrhu.zip (175 kB) - 15.06.2020 09:16:48
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: STC004Q_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (518 kB) - 15.06.2020 09:14:32
Datum veřejného projednání: 13.07.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: STC004Q_vp_informace.pdf (169 kB) - 15.06.2020 09:18:15
Text návrhu změny: STC004Q_vp_textNavrhu.pdf (2051 kB) - 15.06.2020 09:18:15
Posuzovatel SEA: Skybová Marie Ing., PhD.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC004Q_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (2867 kB) - 15.06.2020 09:18:15
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 01.10.2020
Stanovisko k návrhu změny: Souhlasné
Informace o stanovisku: STC004Q_stanovisko_informace.pdf (459 kB) - 05.10.2020 08:45:29
Text stanoviska: STC004Q_stanovisko_textStanoviska.pdf (459 kB) - 05.10.2020 08:45:18
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: