Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC385F
Název koncepce: Jesenice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 19.07.2018 08:52
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 27.03.2015
Předkladatel: Městský úřad Sedlčany
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 20.04.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC385F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (52 kB) - 27.04.2015 08:10:46
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 20.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 19.01.2017
Posuzovatel: Andrš Miloš Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC385F_navrh.pdf (347 kB) - 18.01.2017 16:45:09
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC385F_vyhodnoceni.pdf (1777 kB) - 30.11.2016 10:51:12
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 12.05.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC385F_stanoviskoSEA.pdf (429 kB) - 17.05.2017 13:16:16
Datum veřejného projednání: 08.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 15.09.2017
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: STC385F_infoVP.pdf (120 kB) - 15.09.2017 09:45:20
Informace o schválení ÚP: STC385F_infoSchvalUP.pdf (119 kB) - 19.07.2018 08:52:49