Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Mudra Pavel Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
40225/ENV/06, 44918/ENV/11
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
8106/945/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Praha
Zaměstnavatel - ulice: U Šalamounky 41/769
Zaměstnavatel - mesto: Praha 5 - Košíře
Zaměstnavatel - PSČ: 158 00
Zaměstnavatel - telefon: 602 205 602
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: U Klavírky 1311/10
Bydliště - město: Praha 5 - Smíchov
Bydliště - PSČ: 150 00
Bydliště - telefon: 251 563 264
Bydliště - fax:
Email: mudra@seznam.cz
Poznámka: ochrana přírody a krajiny, zemědělství a lesnictví, skladové a obchodní areály
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: