Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Krajíček Libor RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
41994/ENV/06, 1858/ENV/11, 14232/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5033/793/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Atelier T-plan, s.r.o
Zaměstnavatel - ulice: Na Šachtě 497/9
Zaměstnavatel - mesto: Praha 7 - Holešovice
Zaměstnavatel - PSČ: 170 00
Zaměstnavatel - telefon: 220 873 087
Zaměstnavatel - fax: 220 877 240
Bydliště - ulice: Macešková 2026/30
Bydliště - město: Praha 10
Bydliště - PSČ: 106 00
Bydliště - telefon: 724 047 422
Bydliště - fax:
Email: krajicek@t-plan.cz
Poznámka: EIA - dopravní a energetické stavby, těžba nerostných surovin, SEA - LIPD, dopravní koncepce, surovinové politiky
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano