Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Křivanec Jan RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
29148/ENV/06, 36056/ENV/11, 34737/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5246/605/OPVŽP/97
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: RNDr. JAN KŘIVANEC - EKOSLUŽBY
Zaměstnavatel - ulice: Nákladní 11
Zaměstnavatel - mesto: Karlovy Vary
Zaměstnavatel - PSČ: 360 05
Zaměstnavatel - telefon: 603 293 697, 353 563 963
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Jižní 1421/3
Bydliště - město: Karlovy Vary
Bydliště - PSČ: 360 01
Bydliště - telefon: 603 293 697
Bydliště - fax:
Email: j.krivanec@centrum.cz
Poznámka: územní plánování, ochrana přírody, ÚSES, SEA, cestovní ruch, krajina
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano