Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Kuběna Oldřich RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
7498/ENV/710/05, 34709/ENV/11, 21686/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3464/541/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: DEZA, a.s., Valašské Meziříčí
Zaměstnavatel - ulice: Masarykova 753
Zaměstnavatel - mesto: Valašské Meziříčí
Zaměstnavatel - PSČ: 757 28
Zaměstnavatel - telefon: 571 692 601
Zaměstnavatel - fax: 571 611 546
Bydliště - ulice: U Byniny 634
Bydliště - město: Valašské Meziříčí
Bydliště - PSČ: 757 01
Bydliště - telefon: 724 010 607
Bydliště - fax:
Email: o.kubena@post.cz
Poznámka: vliv chemických výrob na ŽP, skladování nebezpečných látek, ochrana ovzduší, vod, vliv zemědělských zařízení na ŽP
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: