Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Marek Přemysl RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
35863/ENV/06, 34679/ENV/11, 19576/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
8985/1390/OHRV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Národní 984/15
Zaměstnavatel - mesto: Praha 1
Zaměstnavatel - PSČ: 110 00
Zaměstnavatel - telefon: 224 052 072, 221 412 800
Zaměstnavatel - fax: 221 412 810 (70)
Bydliště - ulice: Štěchovická 14/1858
Bydliště - město: Praha 10
Bydliště - PSČ: 100 00
Bydliště - telefon:
Bydliště - fax:
Email: premysl.marek@mottmac.cz, PremyslMarek@seznam.cz
Poznámka: posuzování vlivů na životní prostředí, ekologické posudky a audity, odborné studie v ochraně životního prostředí a ekoligii, BREEAM
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: