Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45657/ENV/06, 112450/ENV/10, 52153/ENV/15, MZP/2021/710/3906
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
2719/4343/OEP/92/93
Platnost do: 31.12.2026
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: RNDr. Tomáš Bajer
Zaměstnavatel - ulice: Šafaříkova 436
Zaměstnavatel - mesto: Pardubice
Zaměstnavatel - PSČ: 533 51
Zaměstnavatel - telefon: 603 483 099
Bydliště - ulice: Šafaříkova 436
Bydliště - město: Pardubice
Bydliště - PSČ: 533 51
Bydliště - telefon: 603 483 099
Email: tom.bajer@centrum.cz
Poznámka: dopravní stavby, automobilový, strojírenský a chemický průmysl, skladové komplexy, průmyslové zóny, parkoviště, těžba a úprava nerostů, hlukové studie, rozptylové studie, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: Ano