Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Bílek Dalibor RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
29151/ENV/06, 40546/ENV/11, 9293/ENV/16, MZP/2021/710/4654
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5436/864/OPV/93
Platnost do: 31.12.2026
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: AQUATIS a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Botanická 834/56
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 602 00
Zaměstnavatel - telefon: 541 554 329
Bydliště - ulice:
Bydliště - město:
Bydliště - PSČ:
Bydliště - telefon:
Email: dalibor.bilek@aquatis.cz, vasque16@email.cz
Poznámka: stavební geologie, vodohospodářské stavby, revitalizace
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: