Seznam pracovníků příslušných úřadů
Úřad:

Nalezeno záznamů: 127Stránka 8/13<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>

Jméno: Ing. Simona Kladrobová
Úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Funkce: referent oddělení integrované prevence
Telefon: 585 508 670
Fax: 585 508 424
E-mail: s.kladrobova@kr-olomoucky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Simona Valentová
Úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Funkce: Pracovník posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Telefon: 466 026 413
Fax:
E-mail: simona.valentova@pardubickykraj.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Táňa Hamplová
Úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Funkce: referent pro posuzování vlivů na ŽP
Telefon: 595 622 714
Fax: 595 622 596
E-mail: tana.hamplova@kr-moravskoslezsky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Tereza Zabloudilová
Úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Funkce: referent na úseku EIA
Telefon: 475 657 159
Fax:
E-mail: zabloudilova.t@kr-ustecky.cz
Poznámka: Samostatný referent EIA

Jméno: Ing. Tomáš Novotný
Úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Funkce: specialista posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 236004278
Fax: 236007047
E-mail: tomas.novotny@praha.eu
Poznámka:

Jméno: Ing. Věra Jiříčková
Úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Funkce: Vedoucí oddělení integrované prevence
Telefon: 466026355
Fax: 466026392
E-mail: vera.jirickova@pardubickykraj.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Veronika Klajmonová
Úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Funkce: specialista posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 236004439
Fax: 236007047
E-mail: veronika.klajmonova@praha.eu
Poznámka:

Jméno: Ing. Vlasta Urbánková
Úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Funkce: pracovník EIA
Telefon: 577 043 379
Fax:
E-mail: vlasta.urbankova@kr-zlinsky.cz
Poznámka:

Jméno: Ing. Zdeněk Nešpol
Úřad: MŽP OVSS II
Funkce: Vedoucí odborný referent specialista
Telefon: 267123202
Fax:
E-mail: zdenek.nespol@mzp.cz
Poznámka: MŽP, OVSS II, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice

Jméno: Ing. Zlata Jarkovská
Úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Funkce: specialista posuzování vlivů na životní prostředí
Telefon: 236004322
Fax: 236007047
E-mail: zlata.jarkovska@praha.eu
Poznámka:
Nalezeno záznamů: 127Stránka 8/13<< předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>