Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK054
Název záměru: Silnice I/16 Nová Paka - obchvat Kumburský Újezd
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínNová PakaKumburský Újezd
Královéhradecký krajJičínNová PakaStudénka u Nové Paky
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2006 15:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové
IČO oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hladká Kateřina Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK054_oznameni.doc (1755 kB) - 24.10.2003 08:46:44
Informace o oznámení: HKK054_infOznam.doc (152 kB) - 24.10.2003 08:46:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK054_zjistovaci.zip (2229 kB) - 21.11.2003 11:37:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pondělíček Michael Mgr., Ph. D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK054_dokumentace.pdf (4246 kB) - 04.08.2004 07:47:24
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK054_infDokumentace.doc (147 kB) - 04.08.2004 07:47:24
Vrácení dokumentace: HKK054_vraceni.doc (150 kB) - 09.09.2004 08:42:56
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír Prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK054_posudek.doc (169 kB) - 27.02.2006 09:55:44
Informace o posudku: HKK054_infPosudek.doc (59 kB) - 27.02.2006 09:55:44
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK054_inf1VP.doc (59 kB) - 09.03.2006 14:12:54
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK054_zapis1VP.doc (113 kB) - 27.03.2006 13:06:41
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: HKK054_zaveryStan.doc (171 kB) - 13.04.2006 14:03:43
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: