Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC923
Název záměru: Farma pro skot - Chrastiny
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekDolní NovosedlyChrastiny
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.11.2022 09:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO, družstvo Záhoří, Dolní Záhoří 5, 398 18 Záhoří
IČ oznamovatele: 49023233
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 10.01.2020
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: JHC923_oznameni.pdf (4155 kB) - 11.12.2019 08:50:15
Informace o oznámení: JHC923_infOznam.pdf (254 kB) - 11.12.2019 08:50:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHC923_zjistovaci.pdf (273 kB) - 27.01.2020 13:45:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Přílepek Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 29.07.2022
Text dokumentace: JHC923_dokumentace.pdf (12314 kB) - 29.06.2022 08:58:24
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC923_infDokumentace.pdf (163 kB) - 29.06.2022 08:58:24
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pantoflíček Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC923_posudek.pdf (16777 kB) - 22.11.2022 09:20:06
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2022
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC923_inf1VP.pdf (159 kB) - 09.08.2022 10:30:34
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC923_zapis1VP.pdf (248 kB) - 21.11.2022 10:29:25
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC923_zaveryStan.docx (165 kB) - 21.11.2022 10:31:31
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPísekMěstský úřad Písek
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: