Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC938
Název záměru: Průmyslová zóna Soběslav
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/106;II/107
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborSoběslavSoběslav
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.06.2020 09:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PZ Soběslav 2. s.r.o., Pomezní 1386/9, 182 00, Praha 8 - Libeň
IČO oznamovatele: 07706391
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 11.06.2020
Zpracovatel oznámení: Pešková Hana Ing.
Text oznámení záměru: JHC938_oznameni.zip (78603 kB) - 07.05.2020 11:09:26
Informace o oznámení: JHC938_infOznam.pdf (183 kB) - 14.05.2020 15:22:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHC938_zjistovaci.pdf (335 kB) - 29.06.2020 09:10:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Soběslav
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: