Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC938
Název záměru: Průmyslová zóna Soběslav
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/106;II/107
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborSoběslavSoběslav
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Oznamovatel: PZ Soběslav 2. s.r.o., Pomezní 1386/9, 182 00, Praha 8 - Libeň a PZ Soběslav 1. s.r.o., Pomezní 1386/9, 182 00, Praha 8 - Libeň
IČO oznamovatele: 07706391
Datum a čas posledních úprav: 20.12.2023 11:52
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 11.06.2020
Zpracovatel oznámení: Pešková Hana Ing.
Text oznámení záměru: JHC938_oznameni.zip (78603 kB) - 07.05.2020 11:09:26
Informace o oznámení: JHC938_infOznam.pdf (183 kB) - 14.05.2020 15:22:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2020
Závěry zjišťovacího řízení: JHC938_zjistovaci.pdf (335 kB) - 29.06.2020 09:10:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Soběslav
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vejr Martin Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 27.07.2023
Text dokumentace: JHC938_dokumentace.pdf (1942 kB) - 10.06.2022 10:20:05
Text přepracované/doplněné dokumentace: JHC938_prepracovana.zip (69229 kB) - 26.06.2023 14:35:33
Přílohy k dokumentaci: 1_vyjádření, stanoviska a sdělení k záměru
JHC938_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (4768 kB) - 10.06.2022 10:20:49
2_výkresová dokumentace
JHC938_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (14226 kB) - 10.06.2022 10:21:22
3_hydrogeologický průzkum s posouzením možnosti vs
JHC938_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (4985 kB) - 10.06.2022 10:21:48
4_odvodnění průmyslové zóny
JHC938_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (4024 kB) - 10.06.2022 10:22:15
5_posouzení rizikovosti zvýšených koncentrací arse
JHC938_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (3579 kB) - 10.06.2022 10:22:37
6_dopravní studie
JHC938_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (1168 kB) - 10.06.2022 10:22:59
7_hluková studie
JHC938_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (7052 kB) - 10.06.2022 10:23:31
8_rozptylová studie
JHC938_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (1161 kB) - 10.06.2022 10:23:48
9_posouzení vlivu na veřejné zdraví
JHC938_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (949 kB) - 10.06.2022 10:24:09
10_hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody
JHC938_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (4019 kB) - 10.06.2022 10:24:33
11_podklady pro žádost o trvalé odnětí zemědělské
JHC938_prilohaDokumentaceDOC_11.pdf (8639 kB) - 10.06.2022 10:25:23
12_jednorázový entomologický průzkum
JHC938_prilohaDokumentaceDOC_12.pdf (1889 kB) - 10.06.2022 10:25:53
13_návrh sadových úprav
JHC938_prilohaDokumentaceDOC_13.pdf (2108 kB) - 10.06.2022 10:26:15
ozesílací dopis přepracovaná dok.
JHC938_prilohaDokumentaceDOC_14.pdf (160 kB) - 26.06.2023 14:22:12
Informace o dokumentaci: JHC938_infDokumentace.pdf (160 kB) - 10.06.2022 10:26:47
Vrácení dokumentace: JHC938_vraceni.pdf (137 kB) - 02.08.2022 11:18:06
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Motl Luboš Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2023
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC938_posudek.pdf (2311 kB) - 20.12.2023 11:51:55
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.07.2023
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC938_inf1VP.pdf (157 kB) - 27.07.2023 11:51:28
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC938_zapis1VP.pdf (187 kB) - 20.12.2023 11:49:50
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2023
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC938_zaveryStan.pdf (317 kB) - 20.12.2023 11:52:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: