Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1507
Název záměru: Výstavba větrných elektráren v k. ú. Vraclávek v obci Hošťálkovy
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálHošťálkovyVraclávek
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.10.2012 10:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OSTWIND CZ, s.r.o., Kubánské nám. 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice
IČ oznamovatele: 26881047
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Grúz Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: MSK1507_oznameni.zip (44781 kB) - 20.12.2010 09:50:34
Informace o oznámení: MSK1507_infOznam.rtf (286 kB) - 20.12.2010 09:50:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2011
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1507_zjistovaci.zip (1115 kB) - 19.01.2011 16:12:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýBruntálMěstský úřad Krnov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Grúz Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1507_dokumentace.zip (133287 kB) - 08.02.2012 13:50:16
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1507_infDokumentace.rtf (285 kB) - 08.02.2012 10:31:04
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 26.08.2012
Text posudku: MSK1507_posudek.pdf (610 kB) - 25.07.2012 14:07:35
Informace o posudku: MSK1507_infPosudek.zip (124 kB) - 25.07.2012 14:11:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1507_inf1VP.rtf (296 kB) - 07.08.2012 10:39:34
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1507_zapis1VP.doc (75 kB) - 27.09.2012 09:39:13
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK1507_zaveryStan.zip (960 kB) - 31.10.2012 10:01:57
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: