Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP075
Název záměru: Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně II. etapa, žst. Praha - Ruzyně - Kladno
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaRuzyně
Středočeský krajKladnoDolanyDolany u Kladna
Středočeský krajKladnoKladnoKladno
Středočeský krajKladnoMalé PřítočnoMalé Přítočno
Středočeský krajKladnoPavlovPavlov u Unhoště
Středočeský krajKladnoPletený ÚjezdPletený Újezd
Středočeský krajKladnoVelké PřítočnoVelké Přítočno
Středočeský krajPraha-západHostiviceHostivice
Středočeský krajPraha-západJenečJeneč u Prahy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha
IČO oznamovatele: 70994234
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2016 08:51
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pondělíček Michael Mgr., Ph. D.
Text oznámení záměru: MZP075_oznameni.zip (6798 kB) - 24.01.2005 09:04:18
Informace o oznámení: MZP075_infOznam.doc (61 kB) - 24.01.2005 09:04:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP075_zjistovaci.doc (83 kB) - 24.03.2005 15:56:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP075_dokumentace.zip (78509 kB) - 27.02.2012 13:54:09
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP075_infDokumentace.pdf (80 kB) - 27.02.2012 13:54:10
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 18.10.2012
Text posudku: MZP075_posudek.pdf (11384 kB) - 13.09.2012 08:45:02
Informace o posudku: MZP075_infPosudek.pdf (81 kB) - 13.09.2012 08:45:02
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP075_inf1VP.pdf (79 kB) - 22.10.2012 13:55:56
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP075_zapis1VP.pdf (89 kB) - 21.01.2013 14:28:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP075_zaveryStan.zip (486 kB) - 27.06.2016 08:51:04
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr byl do fáze vydání ZZŘ posuzován pod názvem "Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně (projekt PraK), II. etapa" a byl zařazen pod dikci bodu II/9.2; od předložení dokumentace je záměr posuzován pod názvem "Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – II. etapa, žst. Praha - Ruzyně – Kladno" a je zařazen do bodu I/9.1.