Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP092
Název záměru: Městský okruh, stavba č. 0081 Pelc Tyrolka – Balabenka
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/9.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLibeň
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2021 10:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vrdlovcová Michaela Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP092_oznameni.pdf (1231 kB) - 12.09.2005 16:58:19
Informace o oznámení: MZP092_infOznam.tif (160 kB) - 12.09.2005 16:58:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP092_zjistovaci.pdf (196 kB) - 14.12.2005 13:03:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vrdlovcová Michaela Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP092_dokumentace.zip (79988 kB) - 03.01.2011 10:33:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP092_infDokumentace.zip (260 kB) - 07.01.2011 14:46:38
Vrácení dokumentace: MZP092_vraceni.pdf (3305 kB) - 03.10.2008 13:43:21
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP092_posudek.pdf (7993 kB) - 08.09.2011 13:37:24
Informace o posudku: MZP092_infPosudek.pdf (72 kB) - 08.09.2011 13:37:24
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP092_inf1VP.pdf (63 kB) - 26.09.2011 12:14:40
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP092_zapis1VP.pdf (154 kB) - 30.10.2012 08:15:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP092_zaveryStan.zip (1237 kB) - 13.05.2021 10:32:54
Prodloužení stanoviska: MZP092_prodlouzeniStan.pdf (176 kB) - 29.03.2019 14:36:24
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: