Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP093
Název záměru: Městský okruh, stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/9.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHostivař
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHrdlořezy
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLibeň
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMalešice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStrašnice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVysočany
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaŽižkov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2021 10:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.09.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Marek Přemysl RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP093_oznameni.zip (44115 kB) - 12.09.2005 17:00:28
Informace o oznámení: MZP093_infOznam.tif (173 kB) - 12.09.2005 17:00:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP093_zjistovaci.pdf (202 kB) - 07.12.2005 12:57:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Marek Přemysl RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP093_dokumentace.zip (31998 kB) - 03.01.2011 11:19:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP093_infDokumentace.zip (278 kB) - 07.01.2011 14:47:33
Vrácení dokumentace: MZP093_vraceni.pdf (4039 kB) - 03.10.2008 13:44:13
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP093_posudek.pdf (1768 kB) - 08.09.2011 13:38:25
Informace o posudku: MZP093_infPosudek.pdf (72 kB) - 08.09.2011 13:38:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP093_inf1VP.pdf (63 kB) - 26.09.2011 12:15:51
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP093_zapis1VP.pdf (154 kB) - 30.10.2012 08:17:36
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP093_zaveryStan.zip (1162 kB) - 13.05.2021 10:33:54
Prodloužení stanoviska: MZP093_prodlouzeniStan.pdf (177 kB) - 29.03.2019 14:39:04
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: