Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP112
Název záměru: Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramHájeHáje u Příbramě
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 03.10.2011 15:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ECOINVEST Příbram, s.r.o., Zdaboř 1, 261 01 Příbram 5
IČ oznamovatele: 62954024
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP112_oznameni.doc (1439 kB) - 16.01.2006 09:00:37
Informace o oznámení: MZP112_infOznam.doc (56 kB) - 16.01.2006 09:00:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP112_zjistovaci.pdf (1854 kB) - 15.03.2006 08:57:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP112_dokumentace.zip (88420 kB) - 02.12.2010 14:54:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP112_infDokumentace.pdf (79 kB) - 24.11.2010 12:16:50
Vrácení dokumentace: MZP112_vraceni.doc (54 kB) - 19.03.2007 09:21:23
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP112_posudek.pdf (833 kB) - 20.06.2011 15:25:38
Informace o posudku: MZP112_infPosudek.pdf (71 kB) - 20.06.2011 15:25:38
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP112_inf1VP.pdf (71 kB) - 15.07.2011 08:52:33
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP112_zapis1VP.pdf (85 kB) - 21.09.2011 14:02:18
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP112_zaveryStan.pdf (208 kB) - 21.09.2011 14:02:43
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: