Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP164
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Nová Role I a následná těžba výhradního ložiska Jimlíkov - sever
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryKarlovy VaryStará Role
Karlovarský krajKarlovy VaryNová RoleJimlíkov
Karlovarský krajKarlovy VaryNová RoleNová Role
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 16.09.2020 14:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sedlecký kaolin, Božičany 167, 362 26 Božičany
IČO oznamovatele: 63509911
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vlachová Barbora Ing. (Vorlová)
Text oznámení záměru: MZP164_oznameni.zip (55739 kB) - 25.04.2007 08:48:14
Informace o oznámení: MZP164_infOznam.doc (56 kB) - 25.04.2007 08:48:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2007
Závěry zjišťovacího řízení: MZP164_zjistovaci.pdf (807 kB) - 10.07.2007 08:46:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KarlovarskýSokolovObvodní báňský úřad Sokolov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vlachová Barbora Ing. (Vorlová)
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP164_dokumentace.zip (44669 kB) - 09.04.2009 09:16:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP164_infDokumentace.pdf (41 kB) - 08.04.2009 15:19:03
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Varga Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP164_posudek.zip (1860 kB) - 14.08.2009 10:29:52
Informace o posudku: MZP164_infPosudek.pdf (90 kB) - 14.08.2009 10:28:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP164_zaveryStan.zip (397 kB) - 16.09.2020 14:01:09
Prodloužení stanoviska: MZP164_prodlouzeniStan.pdf (227 kB) - 15.09.2020 15:29:09
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: