Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP208
Název záměru: Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaÚjezd u Průhonic
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaŠeberov
Středočeský krajPraha-západPrůhoniceHole u Průhonic
Středočeský krajPraha-západPrůhonicePrůhonice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2020 08:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.10.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP208_dokumentace.zip (93144 kB) - 18.10.2011 14:01:18
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP208_infDokumentace.pdf (77 kB) - 18.10.2011 14:01:18
Vrácení dokumentace: MZP208_vraceni.zip (404 kB) - 18.10.2011 14:01:18
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 04.07.2012
Text posudku: MZP208_posudek.pdf (1770 kB) - 31.05.2012 14:25:10
Informace o posudku: MZP208_infPosudek.pdf (77 kB) - 31.05.2012 14:25:10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP208_inf1VP.pdf (76 kB) - 28.06.2012 10:52:12
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP208_zapis1VP.pdf (143 kB) - 19.10.2012 18:14:00
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.10.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP208_zaveryStan.zip (2131 kB) - 01.06.2017 10:02:53
Prodloužení stanoviska: MZP208_prodlouzeniStan.pdf (301 kB) - 05.10.2020 08:55:04
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Z kapacitních důvodů nejsou zveřejněny některé grafické a mapové současti příloh dokumentace č. 4, 7, 9 a 13. Tyto součásti lze poskytnout na vyžádání.