Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP442
Název záměru: Mladá Boleslav – ŠKODA AUTO a.s., Zvýšení flexibility výroby vozů
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavMladá BoleslavMladá Boleslav
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Oznamovatel: ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav
IČO oznamovatele: 00177041
Datum a čas posledních úprav: 07.07.2015 09:06
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 07.09.2014
Text dokumentace: MZP442_dokumentace.zip (27977 kB) - 13.08.2014 11:32:07
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP442_infDokumentace.pdf (199 kB) - 13.08.2014 11:19:41
Vrácení dokumentace: MZP442_vraceni.zip (2134 kB) - 03.11.2014 13:39:45
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 25.02.2015
Text posudku: MZP442_posudek.pdf (13878 kB) - 23.01.2015 09:47:52
Informace o posudku: MZP442_infPosudek.pdf (130 kB) - 23.01.2015 09:47:52
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP442_inf1VP.pdf (100 kB) - 18.02.2015 19:35:20
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP442_zapis1VP.pdf (133 kB) - 07.07.2015 09:04:44
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP442_zaveryStan.pdf (296 kB) - 07.07.2015 09:06:06
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: