Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP458
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Horní Slavkov a následná hornická činnost na ložisku Horní Slavkov - odkaliště
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajSokolovHorní SlavkovHorní Slavkov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 17.08.2017 10:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SANAKA Industry, a.s., Na Příkopě 859/22
IČ oznamovatele: 27569462
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 21.07.2015
Zpracovatel oznámení: Petrů Mario Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP458_oznameni.zip (15361 kB) - 29.06.2015 10:32:57
Informace o oznámení: MZP458_infOznam.pdf (149 kB) - 29.06.2015 10:32:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2015
Závěry zjišťovacího řízení: MZP458_zjistovaci.zip (2335 kB) - 01.12.2015 13:42:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Petrů Mario Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.03.2016
Text dokumentace: MZP458_dokumentace.zip (91066 kB) - 26.02.2016 10:19:07
Text přepracované/doplněné dokumentace: MZP458_prepracovana.zip (52325 kB) - 24.08.2016 07:37:15
Informace o dokumentaci: MZP458_infDokumentace.zip (452 kB) - 24.08.2016 07:38:14
Vrácení dokumentace: MZP458_vraceni.zip (13525 kB) - 30.05.2016 09:12:41
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 12.03.2017
Text posudku: MZP458_posudek.pdf (1860 kB) - 07.02.2017 08:23:31
Informace o posudku: MZP458_infPosudek.pdf (235 kB) - 07.02.2017 08:23:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP458_inf1VP.pdf (190 kB) - 28.02.2017 13:07:23
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP458_zapis1VP.pdf (223 kB) - 17.08.2017 10:21:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP458_zaveryStan.pdf (694 kB) - 17.08.2017 10:24:27
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dne 24. 8. 2016 by doplněk dokumentace zveřejněn na úřední desce dotčeného kraje. Dne 23. 9. 2016 uplyne lhůta pro vyjádření k doplňku dokumentace.