Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP493
Název záměru: Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Zařazení: I/53
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceRybitvíRybitví
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 30.04.2020 17:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO oznamovatele: 49356089
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hyžík Jaroslav prof., Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 16.03.2020
Text dokumentace: MZP493_dokumentace.zip (67368 kB) - 11.02.2020 14:33:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP493_infDokumentace.pdf (120 kB) - 11.02.2020 14:33:37
Vrácení dokumentace: MZP493_vraceni.pdf (170 kB) - 30.04.2020 17:43:00
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: