Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2049
Název záměru: Změna dobývacího prostoru Maršov na výhradním ložisku bentonitu Maršov u Tábora
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborMalšiceMaršov u Tábora
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 31.03.2015 14:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KERAMOST, a.s., Žatecká 1899/25, 434 30 Most
IČ oznamovatele: 49901222
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoObvodní báňský úřad Plzeň
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Morvicová Ludmila RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 27.02.2014
Text dokumentace: OV2049_dokumentace.pdf (4751 kB) - 24.01.2014 13:02:54
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV2049_prepracovana.zip (12987 kB) - 10.10.2014 12:49:41
Přílohy k dokumentaci: Doklady, přílohy, studie
OV2049_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (50716 kB) - 24.01.2014 13:08:55
Informace o dokumentaci: OV2049_infDokumentace.PDF (126 kB) - 24.01.2014 13:09:18
Vrácení dokumentace: OV2049_vraceni.zip (789 kB) - 03.04.2014 08:34:08
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mužík Radomír Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 13.11.2014
Text posudku: OV2049_posudek.pdf (586 kB) - 10.10.2014 12:50:44
Informace o posudku: OV2049_infPosudek.PDF (159 kB) - 10.10.2014 12:57:15
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV2049_inf1VP.pdf (74 kB) - 03.12.2014 15:29:46
Zápis z 1. veřejného projednání: OV2049_zapis1VP.PDF (161 kB) - 03.12.2014 15:29:46
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV2049_zaveryStan.pdf (190 kB) - 31.03.2015 14:35:14
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoObvodní báňský úřad Plzeň
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Oznamovatel předložil dokumentaci dle § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.