Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5051
Název záměru: Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/2.11
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajJablonec nad NisouTanvaldTanvald
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2022 14:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ENTERGEO, SE, 190 11 Praha 9 - Běchovice
IČ oznamovatele: 24217387
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 16.10.2012
Zpracovatel oznámení: Maňour Jiří prom.geol., CSc.
Text oznámení záměru: OV5051_oznameni.zip (17132 kB) - 25.09.2012 13:17:50
Informace o oznámení: OV5051_infOznam.docx (56 kB) - 25.09.2012 13:37:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2012
Závěry zjišťovacího řízení: OV5051_zjistovaci.zip (1937 kB) - 10.01.2013 08:17:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV5051_infZjistovaci.pdf (102 kB) - 10.01.2013 08:17:01
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 16.08.2013
Text dokumentace: OV5051_dokumentace.pdf (52816 kB) - 18.07.2013 09:57:25
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV5051_prepracovana.pdf (437 kB) - 24.10.2013 10:24:15
Informace o dokumentaci: OV5051_infDokumentace.pdf (46 kB) - 11.03.2014 11:50:30
Vrácení dokumentace: OV5051_vraceni.pdf (46 kB) - 11.03.2014 11:51:15
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2013
Text posudku: OV5051_posudek.pdf (2480 kB) - 19.11.2013 16:01:45
Informace o posudku: OV5051_infPosudek.pdf (43 kB) - 19.11.2013 16:06:41
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV5051_inf1VP.pdf (44 kB) - 04.12.2013 08:53:55
Zápis z 1. veřejného projednání: OV5051_zapis1VP.pdf (45 kB) - 16.12.2013 13:24:59
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV5051_zaveryStan.pdf (285 kB) - 31.05.2021 11:02:39
Prodloužení stanoviska: OV5051_prodlouzeniStan.pdf (11762 kB) - 03.01.2022 14:59:48
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: