Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6230
Název záměru: RELAX SPORT – Dolní Morava
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíDolní MoravaVelká Morava
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2017 06:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SNĚŽNÍK a.s., Gajdošova 7, 615 00 Brno
IČ oznamovatele: 26979136
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 04.10.2016
Zpracovatel oznámení: Eminger Stanislav Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV6230_oznameni.zip (27610 kB) - 09.09.2016 05:59:19
Informace o oznámení: OV6230_infOznam.docx (478 kB) - 23.10.2017 06:54:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6230_zjistovaci.pdf (145 kB) - 25.10.2016 12:39:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 29.05.2017
Text dokumentace: OV6230_dokumentace.zip (25804 kB) - 26.04.2017 05:46:20
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6230_infDokumentace.pdf (73 kB) - 26.04.2017 05:46:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 24.11.2017
Text posudku: OV6230_posudek.zip (13058 kB) - 24.10.2017 06:14:13
Informace o posudku: OV6230_infPosudek.pdf (122 kB) - 24.10.2017 06:14:13
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV6230_inf1VP.pdf (164 kB) - 20.11.2017 09:49:14
Zápis z 1. veřejného projednání: OV6230_zapis1VP.pdf (67 kB) - 29.11.2017 09:49:59
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6230_zaveryStan.pdf (305 kB) - 18.12.2017 06:56:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: