Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9075
Název záměru: Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka - Mošnov
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínBartošoviceBartošovice
Moravskoslezský krajNový JičínMošnovMošnov
Moravskoslezský krajNový JičínPustějovPustějov
Moravskoslezský krajNový JičínSedlniceSedlnice
Moravskoslezský krajNový JičínStudénkaButovice
Moravskoslezský krajNový JičínStudénkaNová Horka
Moravskoslezský krajNový JičínStudénkaStudénka nad Odrou
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 01.04.2009 14:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 211, Praha 8
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bosák Jaroslav Bc., RNDr.
Dotčené ptačí oblasti: Poodří
Dotčené EVL: Poodří
Text oznámení záměru: OV9075_oznameni.pdf (144928 kB) - 07.08.2007 08:08:22
Informace o oznámení: OV9075_infOznam.doc (73 kB) - 07.08.2007 20:39:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2007
Závěry zjišťovacího řízení: OV9075_zjistovaci.doc (64 kB) - 12.12.2007 11:30:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýNový JičínMěstský úřad Bílovec
MoravskoslezskýNový JičínMěstský úřad Kopřivnice
MoravskoslezskýNový JičínMěstský úřad Nový Jičín
MoravskoslezskýOstrava-městoKrajský úřad Moravskoslezského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bosák Jaroslav Bc., RNDr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV9075_dokumentace.pdf (199 kB) - 05.03.2008 12:03:18
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV9075_infDokumentace.doc (60 kB) - 05.03.2008 12:03:19
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace: OV9075_vraceni.doc (45 kB) - 22.01.2008 15:31:33
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Beneš Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV9075_posudek.pdf (450 kB) - 12.08.2008 17:35:11
Informace o posudku: OV9075_infPosudek.doc (61 kB) - 12.08.2008 17:51:11
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV9075_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (352 kB) - 12.08.2008 17:35:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV9075_zaveryStan.doc (104 kB) - 01.04.2009 13:28:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: