Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9201
Název záměru: CENNZO Ostrava
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/53
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaMariánské Hory
Poznámka: Změna termínu konání veřejného projednání z 2. 9. 2019 na 6. 9. 2019.
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Oznamovatel: SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČO oznamovatele: 25638955
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2019 10:55
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 28.06.2018
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: OV9201_oznameni.zip (6513 kB) - 22.05.2018 14:07:03
Informace o oznámení: OV9201_infOznam.pdf (127 kB) - 22.05.2018 14:07:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2018
Závěry zjišťovacího řízení: OV9201_zjistovaci.zip (2311 kB) - 18.07.2018 12:53:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 12.08.2019
Text dokumentace: OV9201_dokumentace.zip (58268 kB) - 03.01.2019 13:03:37
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV9201_prepracovana.zip (30547 kB) - 08.07.2019 15:04:50
Informace o dokumentaci: OV9201_infDokumentace.pdf (91 kB) - 08.07.2019 15:19:50
Vrácení dokumentace: OV9201_vraceni.pdf (97 kB) - 11.03.2019 15:13:06
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV9201_posudek.pdf (1203 kB) - 28.11.2019 10:55:09
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2019
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV9201_inf1VP.zip (256 kB) - 20.08.2019 16:00:49
Zápis z 1. veřejného projednání: OV9201_zapis1VP.pdf (164 kB) - 28.11.2019 10:52:09
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9201_zaveryStan.pdf (516 kB) - 28.11.2019 10:51:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dne 11. 3. 2019 byla dokumentace vlivů záměru „CENNZO Ostrava“ na životní prostředí z 11/2018 vrácena k doplnění, a to na základě doporučení zpracovatele posudku, neboť na veřejném projednání konaném dne 6. 3. 2019 k dokumentaci nebyly zodpovězeny podstatné dotazy týkající se záměru. Dne 8. 7. 2019 byla doplněná dokumentace zveřejněna na IS EIA. Na základě zaslaných připomínek ministerstvo nařídilo konání veřejného projednání.