Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1097
Název záměru: Zkapacitnění PČOV Horní Počernice - Čertousy
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/63
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHorní Počernice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 25.05.2022 10:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
IČ oznamovatele: 25656112
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 20.11.2019
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA1097_oznameni.zip (75731 kB) - 21.10.2019 13:26:24
Informace o oznámení: PHA1097_infOznam.zip (356 kB) - 21.10.2019 13:26:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1097_zjistovaci.zip (606 kB) - 29.01.2020 11:35:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Král Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření: 09.12.2021
Text dokumentace: PHA1097_dokumentace.zip (74254 kB) - 04.11.2021 11:00:26
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA1097_infDokumentace.pdf (222 kB) - 04.11.2021 11:00:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mužík Radomír Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA1097_posudek.zip (15619 kB) - 25.05.2022 08:47:56
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2021
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA1097_inf1VP.pdf (347 kB) - 20.12.2021 08:55:51
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA1097_zapis1VP.pdf (294 kB) - 25.05.2022 10:02:50
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA1097_zaveryStan.pdf (618 kB) - 25.05.2022 08:50:21
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: