Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1102
Název záměru: Stavba č. 44595 Lanovka Podbaba-Troja-Bohnice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/46
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBohnice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBubeneč
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaTroja
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 23.11.2020 16:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hlavní město Praha
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 11.05.2020
Zpracovatel oznámení: Dřevíkovský Jan Ing.
Text oznámení záměru: PHA1102_oznameni.zip (138230 kB) - 08.04.2020 10:08:05
Informace o oznámení: PHA1102_infOznam.pdf (173 kB) - 08.04.2020 10:08:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1102_zjistovaci.zip (31977 kB) - 23.11.2020 16:40:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: V průběhu zjišťovacího řízení byla vznesena námitka podjatosti úředních osob. Do vyřešení této otázky není možné vydat závěr zjišťovacího řízení.