Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA876
Název záměru: Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská, Praha 6
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLiboc
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaRuzyně
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVeleslavín
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVokovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
IČO oznamovatele: 00005886
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2024 13:58
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 28.08.2013
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: PHA876_oznameni.pdf (125943 kB) - 08.08.2013 09:38:28
Informace o oznámení: PHA876_infOznam.pdf (705 kB) - 08.08.2013 09:38:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.11.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA876_zjistovaci.pdf (26471 kB) - 15.11.2013 08:55:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA876_infZjistovaci.pdf (331 kB) - 15.11.2013 08:55:32
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jareš Radek Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 09.05.2014
Text dokumentace: PHA876_dokumentace.pdf (5525 kB) - 09.04.2014 11:04:47
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Výkresová část
PHA876_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (85773 kB) - 09.04.2014 11:04:47
Přehled dotčených pozemků
PHA876_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (172 kB) - 09.04.2014 11:05:21
Modelové hodnocení kvality ovzduší
PHA876_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (17295 kB) - 09.04.2014 11:05:55
Akustická studie
PHA876_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (32250 kB) - 09.04.2014 11:06:36
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví
PHA876_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (488 kB) - 09.04.2014 11:07:15
Přírodovědný průzkum
PHA876_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (2176 kB) - 09.04.2014 11:07:50
Dendrologický průzkum a sadové úpravy
PHA876_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (3823 kB) - 09.04.2014 11:08:31
Dopravní studie
PHA876_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (4218 kB) - 09.04.2014 11:09:07
Doklady
PHA876_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (518 kB) - 09.04.2014 11:09:33
Vizualizace
PHA876_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (746 kB) - 19.08.2014 11:56:19
Informace o dokumentaci: PHA876_infDokumentace.pdf (496 kB) - 09.04.2014 11:04:47
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 08.12.2014
Text posudku: PHA876_posudek.pdf (40945 kB) - 07.11.2014 09:27:43
Informace o posudku: PHA876_infPosudek.pdf (765 kB) - 07.11.2014 09:27:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
30.12.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA876_inf1VP.pdf (348 kB) - 30.12.2014 12:01:33
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA876_zapis1VP.pdf (423 kB) - 31.07.2015 09:13:55
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA876_zaveryStan.zip (37168 kB) - 31.07.2015 09:22:23
Prodloužení stanoviska: PHA876_prodlouzeniStan.pdf (259 kB) - 08.04.2024 13:58:27
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 6
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: