Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2328
Název záměru: Skladový areál Eurofrost CB - Postřižín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkPostřižínPostřižín
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.12.2021 09:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EUROFROST CB A.S., Hlinsko 47, 370 01 Rudolfov
IČ oznamovatele: 26045036
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 02.11.2020
Zpracovatel oznámení: Kuk Richard Ing.
Text oznámení záměru: STC2328_oznameni.zip (28107 kB) - 01.10.2020 10:28:14
Informace o oznámení: STC2328_infOznam.pdf (368 kB) - 01.10.2020 13:43:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2020
Závěry zjišťovacího řízení: STC2328_zjistovaci.pdf (680 kB) - 08.12.2020 12:47:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC2328_infZjistovaci.pdf (349 kB) - 08.12.2020 12:47:06
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kuk Richard Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 06.08.2021
Text dokumentace: STC2328_dokumentace.pdf (11620 kB) - 07.07.2021 12:49:07
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Hluková studie
STC2328_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (10618 kB) - 07.07.2021 12:51:09
Rozptylova studie
STC2328_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (10299 kB) - 07.07.2021 12:51:38
Hodnoceni zdravotnich rizik
STC2328_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (2447 kB) - 07.07.2021 12:51:58
Hodnoceni vlivu zasahu dle § 67 ZOPK
STC2328_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (3184 kB) - 07.07.2021 12:52:16
Dopravne inzenyrske podklady
STC2328_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (10964 kB) - 07.07.2021 12:52:40
H.7.1. Situace širších vztahů
STC2328_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (1194 kB) - 07.07.2021 12:52:54
H.7.2. Koordinační situační výkres
STC2328_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (1876 kB) - 07.07.2021 12:53:10
H.7.3. SO1-půdorys 1.NP
STC2328_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (33 kB) - 07.07.2021 12:53:25
H.7.4. SO1-řezy a půdorysy 1.-3.NP
STC2328_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (59 kB) - 07.07.2021 12:53:44
H.7.5. SO1-pohledy
STC2328_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (142 kB) - 07.07.2021 12:54:02
H.7.6. SO2-půdorysy 1.-3.NP
STC2328_prilohaDokumentaceDOC_11.pdf (50 kB) - 07.07.2021 12:54:18
H.7.7. SO2-řezy AA, BB
STC2328_prilohaDokumentaceDOC_12.pdf (33 kB) - 07.07.2021 12:54:32
H.7.8. SO2-pohledy
STC2328_prilohaDokumentaceDOC_13.pdf (174 kB) - 07.07.2021 12:54:45
Informace o dokumentaci: STC2328_infDokumentace.pdf (443 kB) - 07.07.2021 12:51:09
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2021
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC2328_inf1VP.pdf (439 kB) - 12.08.2021 13:21:02
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC2328_zaveryStan.pdf (883 kB) - 23.12.2021 09:42:59
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: