Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK470
Název záměru: Bioplynová stanice Lkáň
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLkáňLkáň
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.06.2009 09:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Lkáň, Obecní úřad Lkáň, Lkáň 83, 411 15 Třebívlice
IČ oznamovatele: 00832162
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Horák Jan RNDr.
Text oznámení záměru: ULK470_oznameni.doc (1159 kB) - 15.07.2008 09:24:11
Informace o oznámení: ULK470_infOznam.doc (33 kB) - 15.07.2008 09:24:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.08.2008
Závěry zjišťovacího řízení: ULK470_zjistovaci.pdf (294 kB) - 27.08.2008 09:47:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK470_dokumentace.zip (287 kB) - 17.04.2009 06:00:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK470_infDokumentace.doc (31 kB) - 01.12.2008 08:11:27
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK470_posudek.pdf (430 kB) - 13.03.2009 11:35:24
Informace o posudku: ULK470_infPosudek.doc (29 kB) - 13.03.2009 11:35:24
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK470_inf1VP.pdf (38 kB) - 17.04.2009 06:03:54
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK470_zapis1VP.pdf (566 kB) - 28.04.2009 08:47:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK470_zaveryStan.pdf (1051 kB) - 17.06.2009 08:28:51
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: