Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK658
Název záměru: Větrná farma Hora Sv.Šebestiána a větrná farma Křimov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovHora Svatého ŠebestiánaHora Svatého Šebestiána
Ústecký krajChomutovHora Svatého ŠebestiánaNová Ves u Křimova
Ústecký krajChomutovKřimovKřimov
Ústecký krajChomutovKřimovMenhartice u Křimova
Ústecký krajChomutovKřimovNebovazy
Ústecký krajChomutovKřimovStráž u Křimova
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.11.2019 13:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: APB - Plzeň a.s., Barvínkova 582/8, 326 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 27066410
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti: Novodomské rašeliniště - Kovářská
Dotčené EVL: Novodomské a polské rašeliniště
Text oznámení záměru: ULK658_oznameni.pdf (3008 kB) - 12.07.2010 09:59:13
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ULK658_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (4745 kB) - 12.07.2010 10:06:19
Informace o oznámení: ULK658_infOznam.doc (39 kB) - 28.07.2010 08:44:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK658_dokumentace.pdf (3008 kB) - 12.07.2010 10:13:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK658_infDokumentace.doc (39 kB) - 16.07.2010 08:13:12
Text vyhodnocení na Naturu 2000: ULK658_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (4745 kB) - 12.07.2010 10:14:20
Vrácení dokumentace: ULK658_vraceni.doc (71 kB) - 22.09.2010 07:39:53
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK658_posudek.doc (13153 kB) - 25.02.2011 10:34:58
Informace o posudku: ULK658_infPosudek.doc (39 kB) - 25.02.2011 10:36:33
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ULK658_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (379 kB) - 25.02.2011 10:37:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK658_inf1VP.doc (42 kB) - 21.03.2011 13:38:57
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK658_zapis1VP.doc (115 kB) - 15.04.2011 07:44:17
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen
Text stanoviska: ULK658_zaveryStan.zip (9673 kB) - 22.02.2016 10:55:01
Prodloužení stanoviska: ULK658_prodlouzeniStan.pdf (316 kB) - 25.11.2019 13:56:48
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýChomutovMagistrát města Chomutova
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr je sloučením dvou předchozích záměrů oznámených pod názvem "VTE Hora Sv. Šebestiána" (kód ULK563) a "VTE Křimov" (kód ULK564).