Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK748
Název záměru: Výstavba nové haly Benteler Rumburk
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínRumburkHorní Jindřichov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: Benteler Automotive Rumburk s.r.o., Bentelerova 460/2, 408 01 Rumburk
IČO oznamovatele: 25492080
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2012 11:37
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: ULK748_oznameni.pdf (2287 kB) - 30.09.2011 10:17:22
Informace o oznámení: ULK748_infOznam.doc (39 kB) - 30.09.2011 13:37:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ULK748_zjistovaci.doc (117 kB) - 11.11.2011 14:12:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK748_infZjistovaci.doc (40 kB) - 09.11.2011 13:37:28
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK748_dokumentace.pdf (5161 kB) - 19.01.2012 09:31:13
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK748_infDokumentace.doc (39 kB) - 19.01.2012 09:31:13
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK748_posudek.pdf (691 kB) - 12.04.2012 08:30:05
Informace o posudku: ULK748_infPosudek.doc (65 kB) - 12.04.2012 08:30:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK748_inf1VP.doc (43 kB) - 02.05.2012 09:09:44
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK748_zaveryStan.pdf (2837 kB) - 08.06.2012 11:37:19
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: