Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS922
Název záměru: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčJaroměřice nad RokytnouJaroměřice nad Rokytnou
Kraj VysočinaTřebíčJaroměřice nad RokytnouPopovice nad Rokytnou
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: Thu Jun 14 12:22:20 CEST 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ oznamovatele: 70890749
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Wed May 30 00:00:00 CEST 2018
Zpracovatel oznámení: Gresl Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS922_oznameni.zip (21262 kB) - 24.04.2018 13:18:59
Informace o oznámení: VYS922_infOznam.pdf (888 kB) - 02.05.2018 08:11:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Thu Jun 14 00:00:00 CEST 2018
Závěry zjišťovacího řízení: VYS922_zjistovaci.zip (6948 kB) - 14.06.2018 12:22:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: