Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK731
Název záměru: Ovčín Vidče - Stavba k zimování ovcí v kú Vidče - Zimoviště pro ovce
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínVidčeVidče
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2016 07:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lenka Randusová
IČ oznamovatele: 60609753
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 04.09.2014
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Beskydy
Text oznámení záměru: ZLK731_oznameni.zip (10977 kB) - 14.08.2014 13:18:27
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ZLK731_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (2854 kB) - 14.08.2014 13:18:27
Informace o oznámení: ZLK731_infOznam.pdf (290 kB) - 14.08.2014 13:18:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2014
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK731_zjistovaci.zip (2879 kB) - 23.09.2014 14:53:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Rožnov pod Radhoštěm
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kiszová Radmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 18.06.2015
Text dokumentace: ZLK731_dokumentace.zip (15713 kB) - 18.05.2015 11:35:59
Text přepracované/doplněné dokumentace: ZLK731_prepracovana.zip (37655 kB) - 18.05.2015 08:43:12
Informace o dokumentaci: ZLK731_infDokumentace.pdf (286 kB) - 18.05.2015 08:29:18
Text vyhodnocení na Naturu 2000: ZLK731_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (3349 kB) - 18.05.2015 08:31:36
Vrácení dokumentace: ZLK731_vraceni.doc (121 kB) - 17.02.2015 14:49:13
ZLK731_vraceni.pdf (126 kB) - 17.02.2015 14:51:45
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.12.2015
Text posudku: ZLK731_posudek.zip (6701 kB) - 09.11.2015 07:38:12
Informace o posudku: ZLK731_infPosudek.pdf (295 kB) - 09.11.2015 07:38:12
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ZLK731_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (1866 kB) - 09.11.2015 07:38:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK731_inf1VP.pdf (277 kB) - 23.11.2015 08:52:55
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK731_zapis1VP.pdf (723 kB) - 12.02.2016 07:35:37
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2016
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ZLK731_zaveryStan.zip (1506 kB) - 08.02.2016 07:35:57
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: