Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM411F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Rudice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2019 08:55
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 28.07.2016
Předkladatel: Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje
IČO předkladatele: 00279943
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM411F_zadani.pdf (439 kB) - 03.08.2016 09:19:23
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 19.08.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM411F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (99 kB) - 06.09.2016 08:28:46
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Mertl Alexandr Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM411F_vyhodnoceni.pdf (12370 kB) - 06.05.2019 15:34:42
Text Hodnocení Natura 2000: JHM411F_Natura.pdf (1321 kB) - 06.05.2019 15:34:42
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 11.06.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM411F_stanoviskoSEA.pdf (280 kB) - 12.06.2019 08:55:33
Datum veřejného projednání: 18.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 25.03.2020
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: